Boetegeld

Taalniveau 3F

Vaardigheid Schrijven

Naslagwerk Referentiekader taal en rekenen

 

Duur

60 minuten

Voorbereiding

Geen

Benodigd materiaal voor de kandidaat

Computer met Word

Toegestane hulpmiddelen voor de kandidaat

Spellingscontrole

Situatiebeschrijving voor de kandidaat

Je reist dagelijks met vervoersbedrijf Veolia. Je hebt het afgelopen jaar vaak vergeten om uit te checken: op 16 januari (15.51 uur), 12 februari (14.35 uur), 23 februari (17.10 uur), 10 maart (18.45 uur), 6 april (20.10 uur) en 12 mei (13.10 uur). Hiervoor heb je boetes ontvangen. Boetegeld kun je terugkrijgen, mits je dat binnen drie maanden doet. Jij hebt nog een boete van 30 euro openstaan, maar de termijn van drie maanden is inmiddels verstreken.

Je weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor deze situatie. Toch heb je goede redenen om deze boete niet te betalen. Je besluit daarom een brief te schrijven aan Veolia. Hierin vertel je wat de aanleiding is voor je brief. Je licht de situatie toe en beschrijft daarbij ook jouw eigen rol. Je geeft je redenen waarom je vindt dat je niet zou hoeven betalen en overtuigt Veolia ervan de boete terug te trekken.

Opdrachtbeschrijving voor de kandidaat

Schrijf een brief van minimaal 200 en maximaal 300 woorden aan Veolia. De gegevens van het OV-bedrijf zijn: Veolia OV, Vensterstraat 8, 3501 BZ Waddinxveen.

Op te leveren

Een brief van 200-300 woorden

Product

Wat wordt verstaan onder de preconditie "Leesbaarheid"?

Een schrijfproduct kan alleen beoordeeld worden als het product voldoende leesbaar is. Een schrijfproduct voldoet soms niet aan deze voorwaarde omdat er bijvoorbeeld sprake is van

Oké

Wat wordt verstaan onder de preconditie "Adequaatheid"?

Een schrijfproduct kan alleen beoordeeld worden als het product voldoende adequaat is. Een schrijfproduct kan niet beoordeeld worden indien:

Oké

Globaal beoordelen met
een 3-puntsschaal

Aan de hand van de beoordelingscriteria en scoreschalen wordt de taalprestatie beoordeeld. De beoordelingsmodellen geven een globale omschrijving van onvoldoende, voldoende en goed. Voor de afzonderlijke beoordeling van de prestaties op de verschillende aspecten hebben we voor een 3-puntsschaal gekozen. Omschrijving van de schaalpunten:

De kandidaat krijgt:

0 punten als de prestatie onvoldoende is.

De kandidaat voldoet niet of nauwelijks aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal. De kandidaat beheerst het niveau op dat aspect dus in meer of mindere mate niet.

1 punt als de prestatie voldoende is.

De kandidaat voldoet aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal. Hij doet wat op dat niveau bij het aspect past, maar niet meer dan dat. De kandidaat beheerst dus het niveau op dat aspect voldoende.

2 punten als de prestatie goed is.

De kandidaat voldoet volledig aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal en presteert daarbij optimaal binnen de kaders van het niveau. Hij doet wat op dat niveau bij het aspect past, maar laat een prestatie zien die op dat aspect meer, complexer en/of uitgebreider is dan dat wat er in de beschrijving staat (MITS adequaat uitgevoerd). De kandidaat beheerst dus het niveau op dat aspect goed.

LET OP:
Een aspect hoeft binnen een prestatie op een bepaald niveau NIET op het volgende niveau te worden beheerst om ‘goed’ te scoren. De voorgelegde opdracht is immers op het getoetste niveau geconstrueerd en kan daarmee dus ook niet valide en niet betrouwbaar meten of de kandidaat het volgende niveau beheerst.

Oké

U vindt het schrijfproduct onvoldoende leesbaar.

Wat ons betreft is het schrijfproduct voldoende leesbaar om te kunnen worden beoordeeld.

Oké

U vindt het schrijfproduct onvoldoende adequaat.

Wat ons betreft is het schrijfproduct voldoende adequaat om te kunnen worden beoordeeld; de lengte voldoet en de brief is een herkenbare uitwerking van de opdracht.

Oké

Betekenis van knoppen en iconen

Icoon of knop Betekenis
Volgende De knop is niet actief. Wanneer u de vraag beantwoordt, wordt de knop actief en kunt u erop klikken.
Volgende De knop is actief. Als u erop klikt, gaat u naar het volgende scherm.
Vergelijk Wanneer u alle aspecten beoordeeld heeft, wordt deze knop actief. Als u hier vervolgens op klikt, wordt de beoordeling van de experts weergegeven.
Wanneer u op dit informatie-icoon klikt, verschijnt er meer informatie over het betreffende aspect.
Met dit inklapicoon kunt u de onderliggende instructietekst dichtklappen, zodat alleen de te beoordelen opdracht in beeld komt.
Met dit uitklapicoon kunt u de onderliggende instructietekst weer openklappen.
Met dit inklapicoon kunt u de toelichting van de experts bij dit aspect dichtklappen.
Met dit uitklapicoon kunt u de toelichting van de experts bij dit aspect openklappen. Andere toelichtingen worden automatisch dichtgeklapt.
Voor dit aspect komt uw beoordeling overeen met de beoordeling van de experts.

Oké

Omrekentabel

Beoordeel de drie categorieën Spelling, Leestekens en Grammatica met behulp van deze omrekentabel. Zodra de totaalscore berekend kan worden, wordt deze overgenomen in uw beoordeling.

Categorie Subscore Totaalscore

Spelling

? ?

Leestekens

?

Grammatica

?

Oké