Gesprek opleidingsmanager

Taalniveau 3F

Vaardigheid Gesprekken voeren

Naslagwerk Referentiekader taal en rekenen

 

Voorbereiding

De kandidaat krijgt 30 min. om zich voor te bereiden op het gesprek. Hierbij mag de kandidaat aantekeningen maken.

Benodigd materiaal voor de kandidaat

Pen en papier

Toegestane hulpmiddelen voor de kandidaat

Eigen aantekeningen

Situatiebeschrijving voor de kandidaat

Je bent drie weken geleden begonnen met je stage. Tijdens het sollicitatiegesprek begreep je dat het om een goedgekeurd stagebedrijf ging.

Nu bedenk je opeens dat je je stageplek nog niet bij het BPV-bureau hebt aangemeld. Je gaat bij het BPV-bureau langs om dit alsnog te doen. Een medewerker vertelt je dat je zó laat bent met het aanmelden, dat je eerste drie stageweken niet mee mogen tellen.

Je hebt het naar je zin op je stageplek en je weet dat je al je kerntaken daar kunt laten examineren. Je praktijkopleider is zeer tevreden over je.

Tijdens de stage ben je een tijdje afwezig geweest in verband met een gebroken enkel. Als de eerste weken van je stage nu niet meetellen, kun je in juli niet diplomeren. Je hebt dan namelijk te weinig weken stage gelopen.

Je hebt een afspraak gemaakt met je opleidingsmanager voor een gesprek over deze situatie.

Opdrachtbeschrijving voor de kandidaat

Voer het gesprek met je opleidingsmanager. Beschrijf het probleem en geef een verklaring waarom je het bedrijf niet eerder hebt aangemeld. Geef ook aan wat de gevolgen van het probleem kunnen zijn.
Vertel waarom dit een goede stageplek is voor jou. Geef hiervoor ten minste twee argumenten.
Overtuig je opleidingsmanager er uiteindelijk van dat hij jouw eerste drie stageweken wel mee moet laten tellen.

Op te leveren

Een gesprek met de opleidingsmanager van 4-8 minuten

Product

Gespreksleidraad gesprek opleidingsmanager [PDF]

Wat wordt verstaan onder de preconditie "Verstaanbaarheid"?

Een uiting kan alleen beoordeeld worden als deze voldoende verstaanbaar is. Een uiting voldoet soms niet aan deze voorwaarde omdat er bijvoorbeeld sprake is van

Oké

Wat wordt verstaan onder de preconditie "Adequaatheid"?

Een uiting kan alleen beoordeeld worden als deze voldoende adequaat is. Een uiting kan niet beoordeeld worden indien:

Oké

Globaal beoordelen met
een 3-puntsschaal

Aan de hand van de beoordelingscriteria en scoreschalen wordt de taalprestatie beoordeeld. De beoordelingsmodellen geven een globale omschrijving van onvoldoende, voldoende en goed. Voor de afzonderlijke beoordeling van de prestaties op de verschillende aspecten hebben we voor een 3-puntsschaal gekozen. Omschrijving van de schaalpunten:

De kandidaat krijgt:

0 punten als de prestatie onvoldoende is.

De kandidaat voldoet niet of nauwelijks aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal. De kandidaat beheerst het niveau op dat aspect dus in meer of mindere mate niet.

1 punt als de prestatie voldoende is.

De kandidaat voldoet aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal. Hij doet wat op dat niveau bij het aspect past, maar niet meer dan dat. De kandidaat beheerst dus het niveau op dat aspect voldoende.

2 punten als de prestatie goed is.

De kandidaat voldoet volledig aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal en presteert daarbij optimaal binnen de kaders van het niveau. Hij doet wat op dat niveau bij het aspect past, maar laat een prestatie zien die op dat aspect meer, complexer en/of uitgebreider is dan dat wat er in de beschrijving staat (MITS adequaat uitgevoerd). De kandidaat beheerst dus het niveau op dat aspect goed.

LET OP:
Een aspect hoeft binnen een prestatie op een bepaald niveau NIET op het volgende niveau te worden beheerst om ‘goed’ te scoren. De voorgelegde opdracht is immers op het getoetste niveau geconstrueerd en kan daarmee dus ook niet valide en niet betrouwbaar meten of de kandidaat het volgende niveau beheerst.

Oké

U vindt de uiting onvoldoende verstaanbaar.

Wat ons betreft is het gespreksproduct voldoende verstaanbaar om te kunnen worden beoordeeld.

Oké

U vindt de uiting onvoldoende adequaat.

Wat ons betreft is het gespreksproduct voldoende adequaat om te kunnen worden beoordeeld; het gesprek is een herkenbare uitwerking van de opdracht.

Oké

Betekenis van knoppen en iconen

Icoon of knop Betekenis
Volgende De knop is niet actief. Wanneer u de vraag beantwoordt, wordt de knop actief en kunt u erop klikken.
Volgende De knop is actief. Als u erop klikt, gaat u naar het volgende scherm.
Vergelijk Wanneer u alle aspecten beoordeeld heeft, wordt deze knop actief. Als u hier vervolgens op klikt, wordt de beoordeling van de experts weergegeven.
Wanneer u op dit informatie-icoon klikt, verschijnt er meer informatie over het betreffende aspect.
Met dit inklapicoon kunt u de onderliggende instructietekst dichtklappen, zodat alleen de te beoordelen opdracht in beeld komt.
Met dit uitklapicoon kunt u de onderliggende instructietekst weer openklappen.
Met dit inklapicoon kunt u de toelichting van de experts bij dit aspect dichtklappen.
Met dit uitklapicoon kunt u de toelichting van de experts bij dit aspect openklappen. Andere toelichtingen worden automatisch dichtgeklapt.
Voor dit aspect komt uw beoordeling overeen met de beoordeling van de experts.

Oké