Informatiegesprek opleiding

Taalniveau 2F

Vaardigheid Gesprekken voeren

Naslagwerk Referentiekader taal en rekenen

 

Voorbereiding

De kandidaat krijgt twee weken van tevoren de opdracht van de docent Nederlands of slb’er om zich voor te bereiden. De kandidaat kan informatie over de opleiding zoeken via de portal en/of de website van de school.

Benodigd materiaal voor de kandidaat

Tijdens de voorbereiding kan de kandidaat materiaal over de opleiding opzoeken via de portal en/of de website van de school.

Toegestane hulpmiddelen voor de kandidaat

Geen

Situatiebeschrijving voor de kandidaat

Het Nova College houdt een Open Dag. Jij bent daar aanwezig als voorlichter. Je geeft informatie over het Nova College en over jouw opleiding.
Je voert een informatief gesprek met een geïnteresseerde bezoeker op de Open Dag. De rol van de bezoeker wordt gespeeld door de toetsleider. Tijdens het gesprek moet je informatie over jouw opleiding kunnen geven en vragen beantwoorden.

Opdrachtbeschrijving voor de kandidaat

Voer het gesprek met de bezoeker. Tijdens het gesprek:

  • geef je algemene informatie over jouw opleiding
  • noem je een aantal verschillen tussen de bol- en de bbl-opleiding
  • geef je jouw eigen mening over de opleiding
  • beantwoord je vragen van de bezoeker

Op te leveren

Een informatiegesprek over de opleiding van 5-10 minuten

Product

Gespreksleidraad informatiegesprek opleiding [PDF]

Wat wordt verstaan onder de preconditie "Verstaanbaarheid"?

Een uiting kan alleen beoordeeld worden als deze voldoende verstaanbaar is. Een uiting voldoet soms niet aan deze voorwaarde omdat er bijvoorbeeld sprake is van

Oké

Wat wordt verstaan onder de preconditie "Adequaatheid"?

Een uiting kan alleen beoordeeld worden als deze voldoende adequaat is. Een uiting kan niet beoordeeld worden indien:

Oké

Globaal beoordelen met
een 3-puntsschaal

Aan de hand van de beoordelingscriteria en scoreschalen wordt de taalprestatie beoordeeld. De beoordelingsmodellen geven een globale omschrijving van onvoldoende, voldoende en goed. Voor de afzonderlijke beoordeling van de prestaties op de verschillende aspecten hebben we voor een 3-puntsschaal gekozen. Omschrijving van de schaalpunten:

De kandidaat krijgt:

0 punten als de prestatie onvoldoende is.

De kandidaat voldoet niet of nauwelijks aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal. De kandidaat beheerst het niveau op dat aspect dus in meer of mindere mate niet.

1 punt als de prestatie voldoende is.

De kandidaat voldoet aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal. Hij doet wat op dat niveau bij het aspect past, maar niet meer dan dat. De kandidaat beheerst dus het niveau op dat aspect voldoende.

2 punten als de prestatie goed is.

De kandidaat voldoet volledig aan de beschrijving die hoort bij de beheersing van het betreffende aspect op het getoetste niveau in het Referentiekader Taal en presteert daarbij optimaal binnen de kaders van het niveau. Hij doet wat op dat niveau bij het aspect past, maar laat een prestatie zien die op dat aspect meer, complexer en/of uitgebreider is dan dat wat er in de beschrijving staat (MITS adequaat uitgevoerd). De kandidaat beheerst dus het niveau op dat aspect goed.

LET OP:
Een aspect hoeft binnen een prestatie op een bepaald niveau NIET op het volgende niveau te worden beheerst om ‘goed’ te scoren. De voorgelegde opdracht is immers op het getoetste niveau geconstrueerd en kan daarmee dus ook niet valide en niet betrouwbaar meten of de kandidaat het volgende niveau beheerst.

Oké

U vindt de uiting onvoldoende verstaanbaar.

Wat ons betreft is het gespreksproduct voldoende verstaanbaar om te kunnen worden beoordeeld.

Oké

U vindt de uiting onvoldoende adequaat.

Wat ons betreft is het gespreksproduct voldoende adequaat om te kunnen worden beoordeeld; het gesprek is een herkenbare uitwerking van de opdracht.

Oké

Betekenis van knoppen en iconen

Icoon of knop Betekenis
Volgende De knop is niet actief. Wanneer u de vraag beantwoordt, wordt de knop actief en kunt u erop klikken.
Volgende De knop is actief. Als u erop klikt, gaat u naar het volgende scherm.
Vergelijk Wanneer u alle aspecten beoordeeld heeft, wordt deze knop actief. Als u hier vervolgens op klikt, wordt de beoordeling van de experts weergegeven.
Wanneer u op dit informatie-icoon klikt, verschijnt er meer informatie over het betreffende aspect.
Met dit inklapicoon kunt u de onderliggende instructietekst dichtklappen, zodat alleen de te beoordelen opdracht in beeld komt.
Met dit uitklapicoon kunt u de onderliggende instructietekst weer openklappen.
Met dit inklapicoon kunt u de toelichting van de experts bij dit aspect dichtklappen.
Met dit uitklapicoon kunt u de toelichting van de experts bij dit aspect openklappen. Andere toelichtingen worden automatisch dichtgeklapt.
Voor dit aspect komt uw beoordeling overeen met de beoordeling van de experts.

Oké