Praktische info

Handige documenten

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Kennispunt Taal & Rekenen:

Website: www.taalenrekenenmbo.nl
E-mail: info@taalenrekenenmbo.nl

Totstandkoming van de website

Het Kennispunt Taal en Rekenen heeft Cito en CINOP in 2011 de opdracht gegeven om formats en voorbeeldtoetsen te ontwikkelen voor de productieve vaardigheden op niveau 2F en 3F. Het materiaal wordt inmiddels veel gebruikt en breed gewaardeerd.

In 2014 is deze website tot stand gekomen in co-creatie tussen Cito, de voorloper van het huidige Kennispunt Taal en Rekenen, AOC Oost, ROC Top, ROC Mondriaan, ITTA, Nova College en Cinop. Deze expertgroep heeft opdrachten en kandidaatproducten ingebracht die de basis vormen voor deze website. Daarnaast hebben zij samen met Cito gewerkt aan de uitwerking van normbeoordelingen bij alle producten, bij alle vaardigheden, niveaus en aspecten.

We hopen van harte dat we met dit digitale beoordelaarsplatform een bijdrage leveren aan de kwaliteit van beoordeling van kandidaten voor het instellingsexamen Nederlands.