Logo Steunpunt MBO
 

Praktische info

Handige documenten

Vragen?

Marieke.Kuijper@cito.nl / 026 - 352 1303
Corien.Stevens@cito.nl / 026 - 352 1518

Totstandkoming van de website

In het instellingsexamen Nederlands worden kandidaatprestaties voor de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren beoordeeld. Het is in het belang van de kandidaat dat deze beoordeling betrouwbaar en transparant verloopt.
Het Steunpunt Taal en Rekenen onderschrijft dit standpunt van harte en heeft Cito en CINOP in 2011 de opdracht gegeven om formats en voorbeeldtoetsen te ontwikkelen voor de productieve vaardigheden op niveau 2F en 3F. Het materiaal wordt inmiddels veel gebruikt en breed gewaardeerd.

In de praktijk, via trainingen rondom het beoordelen van taalvaardigheid en via het Steunpunt taal en rekenen mbo, komen er regelmatig signalen van docenten die moeite hebben met de beoordeling van de productieve vaardigheden. Docenten voelen zich soms onzeker over het eigen oordeel en/of het cijfer komt niet altijd overeen met de inschatting die de docent gemaakt heeft van de taalvaardigheid van een kandidaat. Daarnaast ontbreekt het docenten vaak aan tijd om taalproducten samen met collega’s te beoordelen, te overleggen en het oordeel beter te onderbouwen.

Het Steunpunt en Cito hebben samen een verkenning uitgevoerd naar de ondersteuningsbehoeften bij docenten. Op grond daarvan besloten wij gezamenlijk tot de ontwikkeling van een digitaal beoordelaarsplatform, dat op een laagdrempelige manier, maar op een hoog niveau de beoordelaarscompetentie van docenten een kwaliteitsimpuls kan geven.

Deze website zou niet tot stand zijn gekomen zonder de inzet van docenten en medewerkers van onderwijsondersteunende instellingen. Deze expertgroep heeft opdrachten en kandidaatproducten ingebracht die de basis vormen voor deze website. Daarnaast hebben zij samen met Cito gewerkt aan de uitwerking van normbeoordelingen bij alle producten, bij alle vaardigheden, niveaus en aspecten. Wij danken daarom van harte:

 • Caroline Cleerdin (zzp’er)
 • Esther Dikkers (AOC Oost)
 • Roman Hopman (ROC Top)
 • Marjolein van der Linden-Kool (ROC Mondriaan)
 • Piet Litjens (ITTA)
 • Jacqueline Rooijers (Nova College)
 • Eva-Maria Ternité (CINOP)

We hopen van harte dat we met dit digitale beoordelaarsplatform een bijdrage leveren aan de kwaliteit van beoordeling van kandidaten voor het instellingsexamen Nederlands.

 

Cito Arnhem, april 2014

 • Corien Stevens
 • Marieke Kuijper
 • Margot Mol
 • Anne-Marie Speijers