U bevindt zich op het beoordelaarsplatform
Grip op Taal

In het instellingsexamen Nederlands worden kandidaatprestaties voor de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren beoordeeld. Het is in het belang van de kandidaat dat deze beoordeling betrouwbaar en transparant verloopt. In de praktijk, via trainingen rondom het beoordelen van taalvaardigheid en via het Kennispunt Taal en Rekenen, komen er regelmatig signalen van docenten die moeite hebben met de beoordeling van de productieve vaardigheden. Docenten voelen zich soms onzeker over het eigen oordeel en/of het cijfer komt niet altijd overeen met de inschatting die de docent gemaakt heeft van de taalvaardigheid van een kandidaat. Daarnaast ontbreekt het docenten vaak aan tijd om taalproducten samen met collega’s te beoordelen, te overleggen en het oordeel beter te onderbouwen.

Het Steunpunt en Cito hebben samen een verkenning uitgevoerd naar de ondersteuningsbehoeften bij docenten. Op grond daarvan besloten wij gezamenlijk tot de ontwikkeling van een digitaal beoordelaarsplatform, dat op een laagdrempelige manier, maar op een hoog niveau de beoordelaarscompetentie van docenten een kwaliteitsimpuls kan geven.

U kunt hier oefenen met het beoordelen van de taalvaardigheid Nederlands voor de vaardigheden Spreken, Schrijven en Gesprekken voeren op niveau 2F en 3F van het Referentiekader Taal. Daarna kunt u uw beoordelingen vergelijken met de normbeoordelingen van een expertgroep. Ook kunt u de onderbouwingen bij deze normbeoordelingen bekijken.

Treedt u op als gespreksleider tijdens een examen Gesprekken voeren? Bekijk dan tips voor de gespreksleiders.

Taalprestaties beoordelen Tips voor gespreksleiders